Thời gian: Saturday, October 25, 2014 04:14 AM

Hỏi đáp

Danh Sách nhà nghỉ tại Sapa

Khi đến bất kỳ địa điểm du lịch nào, nơi lưu trú, nghỉ chân cũng là mối quan tâm hàng đầu của du khách. Dưới đây là danh sách các nhà nghỉ phổ biến tại Sapa do Khách sạn Hoàng Hà giới thiệu, chọn lọc sẽ làm cho bạn yên tâm hơn khi đến với Sapa. 

 
Nhà nghỉ Xuân Viên
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 816
Nhà nghỉ Bốn Mùa
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 238
Nhà nghỉ The Gecko
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 504
Nhà nghỉ Phượng Hồng
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 495
Nhà nghỉ Phương Nam
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 256
Nhà nghỉ Mường Hoa
Đường Thạch sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 711
Nhà nghỉ Hoa Ban
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 870
Nhà nghỉ Hoa Sữa
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 776
Nhà nghỉ Tây Hồ
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 224
Nhà nghỉ Chiều Sương
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 919
Nhà nghỉ Đào Nguyên
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 452
Nhà nghỉ Thủy Nhung
Đường Hàm Rồngng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 688
Nhà nghỉ Hương Sen
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 308
Nhà nghỉ Thanh Bình
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 250
Nhà nghỉ Thanh Thanh
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 767
Nhà nghỉ Trường Xuân
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 968
Nhà nghỉ Hoa Lan
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Anh Tuấn
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 417
Nhà nghỉ Trần Bình
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại :0203 871 726
Nhà nghỉ Việt Anh
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 352
Nhà nghỉ Sao Mai
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 738
Nhà nghỉ Cầu Mây
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 318
Nhà nghỉ Phong Hương
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 426
Nhà nghỉ Sơn Hà
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 273
Nhà nghỉ Đức Hạnh
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 283
Nhà nghỉ Hiền Lương
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 478
Nhà nghỉ Thùy Dung
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 597
Nhà nghỉ Huy Hoàng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 468
Nhà nghỉ Hoa Hồng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 263
Nhà nghỉ Tulip
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 914
Nhà nghỉ Trung Đức
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 681
Nhà nghỉ Hoa Trà
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 846
Nhà nghỉ Đức Tú
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 885
Nhà nghỉ Thanh Hương
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 345
Nhà nghỉ Trung Nguyên
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 609
Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 046
Nhà nghỉ Hoàng Lan
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 115
Nhà nghỉ Thắng Lợi
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 410
Nhà nghỉ Nam Thanh
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 409
Nhà nghỉ Minh Quân
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 199
Nhà nghỉ Thanh Xuân
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 660
Nhà nghỉ Kiều Oanh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 477
Nhà nghỉ Cảnh Cương
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 551
Nhà nghỉ Cẩm Tú
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 339
Nhà nghỉ Lương Thủy
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 446
Nhà nghỉ Hương Quỳnh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 485
Nhà nghỉ Tiến Anh
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 585
Nhà nghỉ Thăng Hoa
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 764
Nhà nghỉ Thanh Quyên
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 123
Nhà nghỉ Tùng Lâm
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 404
Nhà nghỉ Hòa Phát
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 032
Nhà nghỉ Hoa Sen
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871777
Nhà nghỉ Ban Mai
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 374
Nhà nghỉ Thu Hằng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 242
Nhà nghỉ Khuyên Ngọc
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 449
Nhà nghỉ Thúy Hồng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Hoàng Hải Anh
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 964
Nhà nghỉ Sáng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 533
Nhà nghỉ Nguyễn Hùng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Hiếu Thảo
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 427
Nhà nghỉ Đức Linh
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Yến Nhi
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 648
Nhà nghỉ Quê Hương
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Ngọc Anh
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 505
Nhà nghỉ Thác Bạc
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Sơn Thủy
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 228
Nhà nghỉ Quỳnh Anh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 630
Nhà nghỉ Miền Tây
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Apatit
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 381
Nhà nghỉ Lâm Nghiệp
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 230
Nhà nghỉ Thương Nghiệp
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 222
Nhà nghỉ Giao Thông
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 451
Nhà nghỉ Ngọc Anh
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Hùng Vương
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 135
Nhà nghỉ Hà Giang
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 110
Nhà nghỉ Mẫn Và Tôi
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
DDieenj thoaij: 0203 502 009
Nhà nghỉ Ven Hồ
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Việt Thành
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 226
Nhà nghỉ Vườn Hồng
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 283 868
 
 
 
 
 

Câu hỏi khác

Quay lại trang Hỏi Đáp

Gửi đặt phòng nhanh

Họ tên*
Email*
Điện thoại
Số người*
Số phòng*
Nhận phòng*
Trả phòng*
Mã an toàn*

Hỗ trợ trực tuyến

 Tư vấn đặt tour

  yahoo support  Skype 

Di động : 0977 065 279